Logotypy

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do ostatniego, III naboru projektu SMART Senior! Dokumenty (ankietę rekrutacyjną oraz oświadczenie kandydata do projektu) należy składać do 22.10.2021 r. w Biurze Projektu w Opolu przy ul. Oleskiej 127.

W ramach III naboru do projektu możemy przyjąć tylko 25 osób.

Dokumenty rekrutacyjne można wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu.

Kandydaci/ Kandydatki, którzy chcą uczestniczyć w Projekcie muszą spełniać łącznie wszystkie niżej wymienione kryteria dostępu:

  • w dniu przystąpienia do Projektu ukończyli 50 lat,
  • mieszkają na terenie woj. opolskiego,
  • posiadają umiejętności podstawowe z zakresu obsługi smartfona na poziomie nie wyższym niż 2 poziom PRK,
  • posiadają umiejętności z zakresu kompetencji społecznych na poziomie nie wyższym niż 3 poziom PRK.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel: 77 44 16 677

Jak możemy pomóc?

Daj nam znać, jeśli masz pytanie, chcesz zostawić komentarz lub chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat…