O projekcie

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu uzyskał dotację z unii Europejskiej na realizację projektu „Opolskie kadry rynku pracy”.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i/lub kwalifikacji 100 pracowników publicznych służb zatrudnienia województwa opolskiego w okresie od października 2023 do października 2026.

W ramach projektu  chcemy przeszkolić 100 pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia, zatrudnionych  w ramach umowy o pracę w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu oraz w powiatowych urzędach pracy na terenie województwa opolskiego. Projekt obejmuje wsparciem wyłącznie tych pracowników i obszary, które bezpośrednio i pośrednio dotyczą pracy z klientem i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych czy działań dotyczących sytuacji na lokalnym i regionalnym rynku pracy.

Projekt będzie realizowany w okresie od października 2023 roku do października 2026 roku.

Całkowita wartość projektu: 2 382 352,50 zł

Wartość dofinansowania EFS: 2 024 999,62 zł

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

-szkolenia miękkie,

– szkolenia rozszerzające wiedzę merytoryczną przydatną na stanowisku, tzw. „twarde”

– szkolenia komputerowe,

– szkolenia językowe

– ścieżka rozwojowa,

– wizyty studyjne.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowany w ramach w ramach Priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa realizowana poza PUP, Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego.

#FunduszeEuropejskie.

Jak możemy pomóc?

Daj nam znać, jeśli masz pytanie, chcesz zostawić komentarz lub chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat…