Logotypy

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły od października 2020 roku do końca grudnia 2022 roku. Oznacza to, że możesz złożyć dokumenty w każdym dogodnym dla Ciebie momencie.

Informujemy jednak, że w projekcie może wziąć udział 130 osób i po wyczerpaniu miejsc w projekcie rekrutacja może zostać zamknięta.

By przystąpić do rekrutacji musisz zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Opolskie staże z PO WERem” i złożyć następujące dokumenty:

  • ankietę rekrutacyjną,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, realizacji i ewaluacji projektu,
  • zaświadczenie w sprawie braku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS (Wniosek US-7 – podczas elektronicznego wypełniania wniosku w miejscu “jakie dane chcesz otrzymać” należy zaznaczyć “inne” i wpisać “aktualny status w ZUS” ) – nie dotyczy osób przebywających na urlopie wychowawczym,
  • oświadczenie o utracie zatrudnienia po 01.03.2020 r. (jeśli dotyczy),
  • kopię świadectwa pracy lub kopię umowy cywilnoprawnej (dotyczy utraty zatrudnienia po 01.03.2020 r.).

Dokumenty rekrutacyjne można składać do oznaczonej skrzynki podawczej znajdującej się w budynku, w którym mieści się Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu i biuro projektu przy ul. Oleskiej 127 w godzinach 8.00 do 14.00  – dokumenty powinny być włożone do koperty i oznaczone „Opolskie staże z PO WERem” lub pocztą tradycyjną na adres: Biuro Projektu „Opolskie staże z PO WERem” ul. Oleska 127, 45-231 Opole (decyduje data rejestracji u Projektodawcy). Dokumenty można składać również za pośrednictwem platformy ePUAP.

W projekcie może wziąć udział osoba, która spełnia w całości jeden z określonych zestawów kryteriów:

Zestaw pierwszy:

a)   osoba w dniu przystąpienia do projektu jest w wieku 18-29,

b)   osoba jest bierna zawodowo lub bezrobotna niezarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy,

c)   zamieszkuje lub uczy się na terenie województwa opolskiego,

d)   osoba która utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

Zestaw drugi:

a)    osoba w dniu przystąpienia do projektu jest w wieku 18-29,

b)        osoba bezrobotna niezarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy lub bierna zawodowo,

c)         zamieszkuje lub uczy się na terenie województwa opolskiego ,

d)        osoba spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

– osoba z kategorii NEET,

– osoba niepełnosprawna,

– kobieta,

– osoba o niskich kwalifikacjach,

– osoba odchodząca z rolnictwa lub jej rodzina.

Złożone dokumenty rekrutacyjne zostaną przeanalizowane przez specjalistę ds. rekrutacji. Jeżeli spełnisz wszystkie kryteria, specjalista ds. rekrutacji przeprowadzi z Tobą rozmowę, podczas której określi Twoje kompetencje i umiejętności i wprowadzi dane do Bazy kandydatów na staż.

Jak możemy pomóc?

Daj nam znać, jeśli masz pytanie, chcesz zostawić komentarz lub chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat…

Zmień rozmiar czcionki
Zwiększony kontrast

UWAGA

W związku z ograniczoną liczbą miejsc w projekcie, wynikającą z Regulaminu naboru do projektu pozakonkursowego „Opolskie staże z PO WERem”,  w chwili obecnej do udziału w stażach zapraszamy wyłącznie osoby niepracujące, niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, o statusie osoby biernej zawodowo. O pojawiających się miejscach wolnych dla osób niepracujących o statusie osoby bezrobotnej będziemy informować na bieżąco.

Szczegółowe informacje o statusach na rynku pracy znajdują się w ankiecie rekrutacyjnej oraz w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.