Logotypy

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły od października 2020 roku maksymalnie do końca czerwca 2023 roku, lecz nie dłużej niż do wyczerpania miejsc w projekcie. Oznacza to, że możesz złożyć dokumenty w każdym dogodnym dla Ciebie momencie.

Informujemy jednak, że w projekcie może wziąć udział 115 osób i po wyczerpaniu miejsc w projekcie rekrutacja może zostać zamknięta.

By przystąpić do rekrutacji musisz zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Opolskie staże z PO WERem” i złożyć następujące dokumenty:

  • ankietę rekrutacyjna,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, realizacji i ewaluacji projektu,
  • zaświadczenie w sprawie braku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS – nie dotyczy osób przebywających na urlopie wychowawczym,
  • oświadczenie o utracie zatrudnienia po 01.03.2020 r. w związku z wystąpieniem COVID -19 (jeśli dotyczy).

W projekcie może wziąć udział osoba, która spełnia w całości jeden z określonych zestawów kryteriów:

Zestaw pierwszy:

a) osoba w dniu przystąpienia do projektu jest w wieku 18-29,
b) osoba jest bierna zawodowo lub bezrobotna niezarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy,
c) zamieszkuje lub uczy się na terenie województwa opolskiego,
d) osoba która utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

Zestaw drugi:

a) osoba w dniu przystąpienia do projektu jest w wieku 18-29,
b) osoba bezrobotna niezarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy lub bierna zawodowo,
c) zamieszkuje lub uczy się na terenie województwa opolskiego ,
d) osoba spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  • osoba z kategorii NEET,
  • osoba niepełnosprawna,
  • kobieta,
  • osoba o niskich kwalifikacjach,
  • osoba odchodząca z rolnictwa lub jej rodzina.

Złożone dokumenty rekrutacyjne zostaną przeanalizowane przez specjalistę ds. rekrutacji. Jeżeli spełnisz wszystkie kryteria, specjalista ds. rekrutacji przeprowadzi z Tobą rozmowę, podczas której określi Twoje kompetencje i umiejętności i wprowadzi dane do Bazy kandydatów na staż.

Jak możemy pomóc?

Daj nam znać, jeśli masz pytanie, chcesz zostawić komentarz lub chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat…

UWAGA

Informujemy, że rekrutacja do projektu Opolskie staże z PO WERem została zamknięta