Logotypy

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły od października 2020 roku maksymalnie do końca czerwca 2023 roku, lecz nie dłużej niż do wyczerpania miejsc w projekcie. Oznacza to, że możesz złożyć dokumenty w każdym dogodnym dla Ciebie momencie.

Informujemy jednak, że w projekcie może wziąć udział 115 osób i po wyczerpaniu miejsc w projekcie rekrutacja może zostać zamknięta.

By przystąpić do rekrutacji musisz zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Opolskie staże z PO WERem” i złożyć następujące dokumenty:

  • ankietę rekrutacyjna,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, realizacji i ewaluacji projektu,
  • zaświadczenie w sprawie braku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS – nie dotyczy osób przebywających na urlopie wychowawczym,
  • oświadczenie o utracie zatrudnienia po 01.03.2020 r. w związku z wystąpieniem COVID -19 (jeśli dotyczy).

W projekcie może wziąć udział osoba, która spełnia w całości jeden z określonych zestawów kryteriów:

Zestaw pierwszy:

a) osoba w dniu przystąpienia do projektu jest w wieku 18-29,
b) osoba jest bierna zawodowo lub bezrobotna niezarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy,
c) zamieszkuje lub uczy się na terenie województwa opolskiego,
d) osoba która utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

Zestaw drugi:

a) osoba w dniu przystąpienia do projektu jest w wieku 18-29,
b) osoba bezrobotna niezarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy lub bierna zawodowo,
c) zamieszkuje lub uczy się na terenie województwa opolskiego ,
d) osoba spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  • osoba z kategorii NEET,
  • osoba niepełnosprawna,
  • kobieta,
  • osoba o niskich kwalifikacjach,
  • osoba odchodząca z rolnictwa lub jej rodzina.

Złożone dokumenty rekrutacyjne zostaną przeanalizowane przez specjalistę ds. rekrutacji. Jeżeli spełnisz wszystkie kryteria, specjalista ds. rekrutacji przeprowadzi z Tobą rozmowę, podczas której określi Twoje kompetencje i umiejętności i wprowadzi dane do Bazy kandydatów na staż.

Jak możemy pomóc?

Daj nam znać, jeśli masz pytanie, chcesz zostawić komentarz lub chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat…

UWAGA

W związku z ograniczoną liczbą miejsc w projekcie, wynikającą z Regulaminu naboru do projektu pozakonkursowego „Opolskie staże z PO WERem”,  w chwili obecnej do udziału w stażach zapraszamy wyłącznie osoby niepracujące, niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, o statusie osoby biernej zawodowo. O pojawiających się miejscach wolnych dla osób niepracujących o statusie osoby bezrobotnej będziemy informować na bieżąco.

Szczegółowe informacje o statusach na rynku pracy znajdują się w ankiecie rekrutacyjnej oraz w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.