PASJA KARIERA PRZYSZŁOŚĆ

SMART SENIOR

Szkolenia z obsługi smartfon’a dla osób w wieku powyżej 50 r.ż.

OPOLSKIE STAŻE
Z PO WERem

Staże zawodowe i szkolenia dla osób w wieku do 29 r.ż.

STREFA PORADNICTWA ZAWODOWEGO

Porady zawodowe w formie indywidualnej i grupowej

Najnowsze wiadomości

Wydarzenia