Logotypy

O projekcie

Masz nie więcej niż 29 lat?  Nie pracujesz? Nie uczysz się?

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu realizuje projekt „Opolskie staże z PO WERem” przeznaczony dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo do 30 roku życia z terenu województwa opolskiego.

Do projektu możesz zakwalifikować się, jeśli:

  • Masz nie mniej niż 18 lat i nie więcej niż 29 lat (liczy się Twoja data urodzenia);
  • Mieszkasz na terenie województwa opolskiego;
  • Jesteś bierny/-a zawodowo, czyli nie pracujesz i nie poszukujesz aktywnie zatrudnienia lub jesteś bezrobotny/-a i nie zarejestrowałeś/-aś się w Powiatowym Urzędzie Pracy;
  • Utraciłeś/-aś pracę po 1 marca 2020r.
  • Spełniasz dodatkowe warunki, określone w regulaminie rekrutacji i formularzu rekrutacyjnym.

Projekt zakłada nabycie doświadczenia zawodowego poprzez odbycie stażu u pracodawców. Wsparciem objętych zostanie 85 osób biernych zawodowo i 30 osób bezrobotnych. Łącznie w projekcie weźmie udział 115 osób.

Projekt będzie realizowany w okresie od października 2020 roku do paździenika 2023 roku.

wartość projektu: 2 761 760,50 zł

wartość dofinansowania z EFS: 2327611,75 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Jak możemy pomóc?

Daj nam znać, jeśli masz pytanie, chcesz zostawić komentarz lub chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat…

UWAGA

Informujemy, że rekrutacja do projektu Opolskie staże z PO WERem została zamknięta